Παιδικ? φωλι? – Σ?γχρονο? βρεφονηπιακ?? σταθμ??
H Παιδική φωλιά είναι ένας βρεφονηπιακός σταθμός στο Ηράκλειο Κρήτης που αγκαλιάζει το παιδί και ανταποκρίνεται στις επιθυμίες των γονιών εδώ και 45 χρόνια.

H Παιδική φωλιά είναι ο παιδικός σταθμός που δικαιώνει τις απαιτήσεις των γονιών που ζητούν ένα χώρο εμπιστοσύνης για την προσχολική αγωγή του παιδιού τους

Παιδικ? φωλι? σ?βεται:
την προσωπικότητα του παιδιού,
τη μοναδικότητά του,
την έκφρασή του και
κάθε επιθυμία του γονέα.

H Παιδικ? φωλι? καλλιεργε?:
τον αυθορμητισμό,
την εργατικότητα,
την δημιουργηκότητα,
την πρωτοβουλία,
τη συνεργασία,
την ευθύνη.

Αγαπητο? γονε??

Με αγ?πη και στοργ? για το παιδ? ξεκιν?σαμε το 1968 και χτ?σαμε την παιδικ? φωλι?. Μια φωλι? που τ?σα χρ?νια φροντ?ζει τα παιδι? τη? π?λη? μα?, δ?νοντ?? του? χαρ?, αγ?πη, στοργ? αλλ? και τη βεβαι?τητα στη μητ?ρα ?τι το παιδ? τη? δε θα στερηθε? τη θαλπωρ? του σπιτιο?, τη χαρ? του παιχνιδιο? και τη δικ? μα? φροντ?δα για την υγε?α και την πνευματικ? του αν?πτυξη.

Ευχαριστο?με για την εμπιστοσ?νη σα?.

Με εκτ?μηση,
Η οικογ?νεια τη?
Παιδικ?? Φωλι??Οι νηπιαγωγο? προτε?νουν τα βιβλ?α του μ?να

Για του? γονε??

Για τα παιδι?

Η μαγε?ρισσα

Σα? προτε?νει

Σα? ενημερ?νει

H Παιδοψυχολ?γο? μα? Μαρ?α Μαρο?ση μα? μιλ?ει για...

Περισσ?τερα


Εγκαταστ?σει?

Ο παιδικός σταθμός βρίσκεται στην περιοχή Κηπούπολη στο Ηράκλειο Κρήτης.

read more

Δραστηρι?τητε?

Το πρόγραμμα του παιδικού σταθμού μας περιλαμβάνει ποικίλες δραστηριότητες

read more

Φωτογραφ?ε?

Pellentesque aliquet nunc vel mauris ullamcorper eleifend enim vitae tincidunt.

read more